UMÓW KONSULTACJĘ

  • psychoterapiia indywidualna
  • terapia par i małżeństw
  • psychoterapia online

Zadzwoń: 732 810 032

Terapia par Warszawa

             Czasem sytuacja zaszła już daleko i pojawił się poważny kryzys, nie rozmawiacie ze sobą, nie śpicie razem, ktoś czuje się zraniony lub opuszczony, ktoś wie, że skrzywdził i męczy go poczucie winy, może pojawiła się zdrada i zastanawiacie się, co dalej. Zawsze można zacząć od nowa. Jedyne, co potrzebujecie to chęć powrotu do siebie mimo odczuwanego bólu, złości czy lęku.

O relację trzeba dbać w każdej chwili i każdego dnia. Jej budowanie to świadome zaangażowanie i umiejętność bycia razem w poszanowaniu swoich uczuć i potrzeb.

v  Aby wyjść z impasu w związku, trzeba się porozumieć!

v  Aby się porozumieć, trzeba się najpierw rozumieć. Ludzie często starają się porozumieć, ale nie zrozumieć.

v  Aby się rozumieć trzeba rozmawiać – nie dyskutować. Rozmowa nie jest dyskusją.

v  Aby rozmawiać trzeba słuchać bez oceny i bez oskarżania.

v  Aby słuchać, nie oskarżać i rozumieć trzeba być szczerze i życzliwie zainteresowanym rzeczywistością drugiej strony i pomóc drugiej stronie zrozumieć swoją rzeczywistość.

v  Aby być szczerze i życzliwie zainteresowanym rzeczywistością drugiej osoby trzeba zrezygnować z postawy obronnej lub atakującej.

v  Aby nie przyjmować postawy obronnej lub atakującej potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa.

v  Aby czuć się bezpiecznie w rozmowie o trudnych sprawach, trzeba najpierw obustronnie wyciszyć silne emocje, takie jak złość, agresję, żal, niecierpliwość. W takich emocjach rozmowa jest niemożliwa.

v  Aby czuć się bezpiecznie w rozmowie trzeba też uznać prawo drugiej strony do innego sposobu przeżywania rzeczywistości, innego spojrzenia na sytuację, innej opinii, innych postaw i zachowań.

v  Aby nie rezygnować z siebie trzeba nauczyć się adekwatnie komunikować siebie – przede wszystkim swoje uczucia (pozytywne i negatywne), ale też swoje przekonania, oczekiwania i potrzeby.

v  Aby adekwatnie komunikować swoje uczucia trzeba je dobrze rozpoznać i nazywać.

v  Aby adekwatnie komunikować swoje przekonania trzeba je dobrze rozpoznać, nazywać i nie traktować jako prawd absolutnych, jedynie możliwych. W dobrym związku celem jest dobro obu stron, a nie racje.

v  Aby adekwatnie komunikować swoje potrzeby lub oczekiwania trzeba je dobrze rozpoznać, nazywać i nie traktować jak żądań. Oczekiwania to prośby, które mogą lecz nie muszą zostać spełnione.

v  Aby rozpoznać i nazywać swoje uczucia, przekonania, oczekiwania i potrzeby trzeba być w dobrej relacji z samym sobą i umieć wziąć za nie odpowiedzialność.

v  Aby być w dobrej relacji z samym sobą trzeba zacząć rozwiązywanie problemów (w tym problemów w związku) od siebie.

v  Aby rozwiązać swoje problemy, w tym eliminować swoje błędy, które wpływają negatywnie na jakość związku trzeba wziąć za nie pełną odpowiedzialność bez przerzucania jej na drugą stronę.

v  Aby wziąć odpowiedzialność za swoje problemy i swoje błędy trzeba mieć odwagę.

v  Aby mieć odwagę trzeba pokonać lęk, poczucie winy i brak wiary w siebie.

v  Aby pokonać lęk, poczucie winy i brak wiary w siebie trzeba próbować pomimo trudnej sytuacji.

Porozumienie i szczęście w związku jest możliwe!