UMÓW KONSULTACJĘ

  • psychoterapiia indywidualna
  • terapia par i małżeństw
  • psychoterapia online

Zadzwoń: 732 810 032

gabinet psychoterapii warszawa

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z terapeutą w indywidualnym kontekście spotkania, jakim jest sesja terapeutyczna. W ramach terapii indywidualnej tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj dobrego porozumienia, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię.

Indywidualne podejście terapeutyczne umożliwia integrację wewnętrznych procesów zachodzących w psychice, co z kolei wpływa na poczucie równowagi i harmonii będących podstawą zdrowia i jakości życia. Głębokie poznanie siebie daje możliwość dokonywania zmian w zgodzie ze sobą, w poczuciu dojrzałości i odpowiedzialności za swoje życie. A poszerzona świadomość i zrozumienie uzyskane na drodze psychoterapii pozwala na budowanie satysfakcjonujących relacji w życiu. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w tej drodze przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

Korzyści z psychopterapii indywidualnej

Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej zawsze poprzedzają 1-3 godz. konsultacje, w trakcie których klient, przy pomocy psychoterapeuty z Gabinetu Psychoterapii Bez Iluzji w Warszawie, określa najważniejszy dla siebie (indywidualny) cel terapeutyczny. I to właśnie jego osiągnięciu podporządkowana jest kilkumiesięczna (terapia krótkoterminowa), a nawet wieloletnia praca (terapia długoterminowa).

Niezależnie od osiągnięcia osobiście zdefiniowanego celu, dzięki terapii możesz złagodzić niepożądane objawy psychiczne i psychosomatyczne, rozwinąć silne poczucie tożsamości, wewnętrzną integralność, spójność i autentyczność, odbudować poczucie własnej godności i wartości.

Praca z psychoterapeutą ułatwi Ci rozpoznanie i rozumienie własnych uczuć oraz wewnętrznych potrzeb. Łatwiej poradzisz sobie z emocjami, a co za tym idzie z trudnościami życiowymi.

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest przez certyfikowaną psychoterapeutkę z wieloletnim doświadczeniem oraz profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym.

Terapia indywidualna:

Czas: 50 minut, Cena: konsultacje indywidualne 250.00 zł, sesje psychoterapii 220.00 zł, Częstotliwość: 1 raz w tygodniu, Miejsce: Warszawa Ursus / Włochy

Psychoterapia indywidulana prowadzona jest równiez w formie ONLINE

Polecane artykuły:

Co to jest psychoterapia?

Jak wygląda psychoterapia?

Czym jest strata?

Lęk czy niepokój? Jak go rozumieć?