UMÓW KONSULTACJĘ

 • psychoterapiia indywidualna
 • terapia par i małżeństw
 • psychoterapia online

Zadzwoń: 732 810 032

sesja

Decyzja o podjęciu psychoterapii

Podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii niejednokrotnie towarzyszy lęk, którego źródłem jest brak wiedzy na temat tego czym jest psychoterapia, jak przebiegają sesje terapeutyczne, jak wyglądają relacje pomiędzy klientem a psychoterapeutą?  Pojawiają się naturalne wątpliwości - czy jestem na nią gotowy? I pytania bardziej prozaiczne, choć nie mniej ważne: jak znaleźć odpowiedniego dla mnie psychoterapeutę? jak nawiązać z nim pierwszy kontakt?

W niniejszym artykule skupię się na pytaniach dotyczących sesji terapeutycznych, świadomie pomijając kwestię kryteriów wyboru osoby psychoterapeuty – to bowiem temat wymagający odrębnego opracowania.

Umówienie spotkania z psychoterapeutą

Umówienia pierwszego spotkania wymaga Twojej inicjatywy. Wystarczy jeden telefon, kilka zdań wysłanych mailem lub poprzez formularz kontaktowy. Wspólnie z terapeutą ustalisz w ten sposób odpowiedni dzień i godzinę, a w przypadku Gabinetu Psychoterapii Bez Iluzji także miejsce pierwszej konsultacji.

Konsultacje – początek psychoterapii

Pierwsze 1-3 spotkania zwane konsultacjami mają na celu rozpoznanie najistotniejszych  problemów i trudności, z którymi Ty jako klient chciałbyś pracować w trakcie procesu terapeutycznego. Jest to również czas na zdefiniowanie Twoich realistycznych celów terapeutycznych i rozwojowych. Konsultacje to też czas nawiązania relacji, budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. To wtedy zostaje podjęta decyzja o dalszej współpracy między klientem i terapeutą. Ustalane są też ramy terapeutyczne tj. terminy i częstotliwość spotkań. To początek terapii.

Konsultacje trwają 50 min i odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie.

Sesje terapeutyczne

Po etapie konsultacji czas ma regularne sesje terapeutyczne. W ich trakcie wspólnie z terapeutą:

 • pracujesz nad swoimi problemami oraz rozpoznajesz czynniki mające na te problemy decydujący wpływ,
 • poznajesz swoje rzeczywiste potrzeby i pragnienia, które mają wpływ na dalszy Twój rozwój i kierunek zmian,
 • poszerzasz samoświadomość poprzez:

-  wnikliwą obserwację siebie

-  wgląd intelektualny - zrozumienie swoich osobistych doświadczeń z przeszłości i teraźniejszości, realistyczną ocenę motywów działań i wyborów

-  wgląd emocjonalny – rozpoznanie, sprecyzowanie i zrozumienie uczuć (dlaczego czujesz, to co czujesz?) jako droga do zrozumienia i opanowania problemu

-  obserwację i omawianie zmian, jakie zauważasz w sobie, relacjach z innymi ludźmi oraz otaczającym Cię świecie

Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie.

Czy mówić o wszystkim, co boli?

Lęk przed otwartym mówieniem o sobie, swoich emocjach i przeżyciach bywa trudny i jest to w pełni naturalna obawa. W Gabinecie Psychoterapii Bez Iluzji, w zgodzie z zasadami etycznymi psychoterapeuty, możesz liczyć na pełną dyskrecję i pewność, że treść tego o czym rozmawiamy, nie zostanie nikomu ujawniona.

W swojej pracy terapeutycznej zachęcam klienta do otwartości tj.:

 • swobodnej i szczerej wypowiedzi siebie (uczuć, myśli, doznań),
 • spontanicznego wyrażania emocji,
 • wypowiadania tego, co właśnie przyszło na myśl,
 • wyrażania prawdziwych myśli i uczuć jakie pojawiają się w relacji terapeutycznej,
 • dzielenia się refleksjami i własnym zdaniem.

W trakcie sesji terapeutycznych bądź po sesji mogą również wystąpić różne emocje związane z procesem zmian, a nawet poczucie braku pozytywnych efektów. Towarzyszyć mogą temu uczucia niepokoju, smutku czy bezradności. To naturalny proces. Ważne byś dzielił się wtedy z psychoterapeutą swoimi przeżyciami, by mogły zostać rozpoznane, omówione, właściwie zrozumiane i zintegrowane.

Zakończenie terapii

Zakończenie psychoterapii jest to bardzo istotna i często lekceważona część terapii.

Czy twój proces terapeutyczny dobiegł końca, czy może kończysz przedwcześnie, czy przerywasz terapię, czy osiągnąłeś swoje cele lub może cele zostały przedefiniowane w trakcie procesu ? Z jakimi uczuciami kończysz ?

Na te i wiele innych pytań związanych z zakończeniem procesu terapeutycznego warto sobie odpowiedzieć kończąc terapię razem z psychoterapeutą. Stawienie czoła zakończeniu terapii jest ważnym doświadczeniem.

Zakończenie jest integralną częścią pracy terapeutycznej i powinno być obustronnie zaplanowane, doświadczone i przeanalizowane z terapeutą. Warto przeznaczyć na nie odpowiednią ilość sesji aby domknąć proces terapeutyczny. Zakończenie może być ważną siłą w procesie zmiany i kolejnym etapem w rozwoju jednostki. Jest również momentem na podsumowanie własnych postępów w terapii. Po zakończeniu terapii będziesz potrafił konstruktywnie wykorzystać własne zasoby psychoterapeutyczne w dalszym rozwoju i dokonywaniu zmian w życiu.