UMÓW KONSULTACJĘ

Skorzystaj z terapii indywidualnej

lub terapii par i małżeństw!

Zadzwoń: 732 810 032

Psychoterapeuta Warszawa | Psychoterapia | ARTYKUŁY

Rozwój świadomości i jego wpływ na światopogląd i rozwój organizacji

Piramida MaslovaW psychoterapii Gestalt dużą uwagę przywiązuje się do świadomości wewnętrznych pragnień i potrzeb, które nawet nieuświadomione wpływają na kierunek naszego życia i osobistego rozwoju domagając się spełnienia.

Patrząc na piramidę potrzeb ludzkich Maslowa na najwyższym poziomie znajduje się „potrzeba samorealizacji”.

To jest ostatni etap zidentyfikowany przez Maslowa chociaż wspominał jeszcze o „samotranscendencji”.

Każda zmiana w życiu, nowe doświadczenie, nowy etap powoduje, że widzimy życie z szerszej  perspektywy.  Frederic Laloux w swojej książce pt.: Pracować inaczej” pisze, że gdy patrzymy na swoje ego z dystansu możemy nagle zobaczyć jak często nasze lęki, pragnienia i ambicje rządzą naszym życiem.  Autor w swojej książce szczególną uwagę  poświęca organizacjom i ich ewolucyjnej podróży badając sposoby zarządzania oraz charakterystyczny światopogląd jaki je obejmuje.

Czytaj więcej: Rozwój świadomości i jego wpływ na światopogląd i rozwój organizacji

Charakter oralny

Dziecko porzucone – obrona oralna

„Czasami czuję się jak dziecko pozbawione matki…z dala od domu”

     Odetta, a Motherless Child

Problem oralny związany jest z najwcześniejszym etapem rozwoju  - okresem przywiązania i więzi. Osobowość oralna rozwija się, gdy dziecko jest chciane, relacja przywiązania jest słabo rozwinięta, ale opieka nad nim nie jest odpowiednia i dziecko wielokrotnie doświadcza emocjonalnego porzucenia lub gdy nastąpi utrata podstawowej postaci przywiązania  i nie zostanie ona adekwatnie zastąpiona przez inną. Zakotwiczenie w macierzyńskiej postaci nie było wystarczająco dostępne i nie wytworzył się bezpieczny rodzaj „ufnego oczekiwania”.

Czytaj więcej: Charakter oralny

Charakter schizoidalny

Dziecko znienawidzone – obrona schizoidalna

Dziecko rodząc się na świecie jest całkowicie zależne od innych, a szczególnie od matki. Jego narodziny mogą spotkać się z różnym przyjęciem. W przypadku dziecka o ukształtowanej obronie schizoidalnej w odpowiedzi na swoje przyjście dziecko otrzymuje: chłód, niechęć, oschłość, obojętność, odrzucenie czy nienawiść. Te uczucia często pojawiają się u rodziców z chwilą narodzin dziecka jako ich reakcja na spontaniczne, nowe życie.  Mimo tego, że dziecko było wcześniej oczekiwane, rodzice nagle zdaja sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Mogą też uświadomić sobie, że np. spodziewali się innej płci lub wyidealizowali sobie dziecko, a rzeczywistość okazała się inna, co spowodowało jego odrzucenie i nienawiść.

Czytaj więcej: Charakter schizoidalny

Poznaj swój styl charakteru

W każdym z nas pojawia się potrzeba poznania i zrozumienia siebie, odkrycia podstaw naszego funkcjonowania, wiedzy o tym, dlaczego jesteśmy właśnie tacy, a nie inni. Zadajemy sobie wówczas pytania, czemu w życiu przydarzają się nam wciąż podobne sytuacje, czy też dotykają nas te same, powtarzające się problemy? Zastanawiamy się, dlaczego nasze życie wygląda właśnie tak a nie inaczej? I czy jesteśmy w stanie to zmienić?

Czytaj więcej: Poznaj swój styl charakteru

Psychoterapia indywidualna

Zdjecie gabinet nawilczej

Co to jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z terapeutą w indywidualnym kontekście spotkania jakim jest sesja terapeutyczna. W ramach terapii indywidualnej tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj dobrego porozumienia, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

Korzyści z psychopterapii indywidualnej

Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej zawsze poprzedzają 1-3 godz. konsultacje, w trakcie których klient, przy pomocy psychoterapeuty z Gabinetu Psychoterapii Bez Iluzji w Warszawie, określa najważniejszy dla siebie (indywidualny) cel terapeutyczny. I to właśnie jego osiągnięciu podporządkowana jest kilkumiesięczna (terapia krótkoterminowa), a nawet wieloletnia praca (terapia długoterminowa).

Niezależnie od osiągnięcia osobiście zdefiniowanego celu, dzięki terapii możesz złagodzić niepożądane objawy psychiczne i psychosomatyczne, rozwinąć silne poczucie tożsamości, wewnętrzną integralność, spójność i autentyczność, odbudować poczucie własnej godności i wartości.

Praca z psychoterapeutą ułatwi Ci rozpoznanie i rozumienie własnych uczuć oraz wewnętrznych potrzeb. Łatwiej poradzisz sobie z emocjami, a co za tym idzie z trudnościami życiowymi.

Pamiętaj, że psychoterapia to droga do samorealizacji i rozwoju osobistego, u kresu której czeka wewnętrzny spokój i poczucie spełnienia.

Terapia indywidualna:

Czas: 50 minut, Cena: 130 zł, Częstotliwość: 1 raz w tygodniu, Miejsce: Warszawa Centrum, Warszawa Ursus

Terapia par

Terapia maeska Warszawa

Czym jest terapia par (małżeńska)?

Związek dwojga, nawet najbardziej kochających się ludzi, w obliczu szeregu trudnych, życiowych wyzwań, może przechodzić głębokie kryzysy, które często prowadzą do rozstania. Terapia małżeńska może wtedy okazać się jedynym ratunkiem dla związku - pomaga w jego uratowaniu i odbudowaniu.

Na czy polega terapia par (małżeńska)?

Terapia dla par przede wszystkim uczy akceptacji i słuchania drugiej osoby, a to krok niezbędny w  zrozumieniu wzajemnych potrzeb w związku, budowania szacunku dla partnera. Spotkania z psychoterapeutą, które odbywają się w Gabinecie Psychoterapii Bez Iluzji w Warszawie, ukierunkowane są na usprawnienie wzajemnej komunikacji, ułatwiają proces radzenia sobie z ukrywaną złością, żalem, pozwalają lepiej zrozumieć siebie nawzajem, wyjaśnić swoje postępowanie, reakcje, emocje, znaleźć kompromisy, które są podstawą trwałego związku.

Terapia małżeńska może też uchronić parę przed rozwodem. I choć proces odbudowywania związku nie jest ani łatwy ani szybki, to przy pełnym zaangażowaniu obydwojga partnerów nierzadko kończy się sukcesem.

Terapia dla par czy indywidualna?

Zdarza się, że problem w związku spowodowany jest destrukcyjnymi mechanizmami pojawiającymi się tylko u jednego z partnerów. Najlepszym rozwiązaniem okazać sie może w tej sytuacji psychoterapia indywidualna.

Terapia par – oferta:

Czas sesji: 50 min, Cena: 160 zł, Częstotliwość: 1 w tygodniu, Miejsce: Warszawa Centrum

Psychoterapia Bez Iluzji

Psychoterapia indywidualna i terapia par

W Gabinecie Psychoterapii Bez Iluzji w Warszawie świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz rozwoju osobistego dla osób dorosłych. Nasz Gabinet to miejsce, w którym uzyskasz pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności i kryzysów życiowych. To tu w bezpiecznej atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia, na drodze odkrywania i poznawania siebie, odzyskasz siły i wiarę w siebie by poradzić sobie z problemami.

Stosowane przez nas indywidualne podejście terapeutyczne umożliwi Ci integrację wewnętrznych procesów zachodzących w Tobie, co z kolei wpłynie na poczucie równowagi i harmonii będących podstawą jakości życia. Głębokie poznanie siebie da Ci możliwość dokonywania zmian w zgodzie ze sobą, w poczuciu dojrzałości i odpowiedzialności za swoje życie.

Jeśli jesteś w stanie w trosce o swoje życie i zdrowie, razem ze nami, stawić czoła zewnętrznej i wewnętrznej rzeczywistości zapraszamy do Gabinetu Psychoterapii Bez Iluzji w Warszawie w następujących lokalizacjach: Warszawa Ursus, ul. Dzieci Warszawy 29, Warszawa Centrum, Nowy Świat 22. Nasze specjalizacje to: terapia indywidualna i terapia par (małżeńska).

Dlaczego Psychoterapia Bez Iluzji?

Zmiana terapeutyczna jest wynikiem wglądu i poszerzenia świadomości jakiego pacjent doświadcza w trakcie psychoterapii, gdy przedziera się przez zasłony mechanizmów obronnych czy lęków.

Destrukcyjne mechanizmy jak mgła zniekształcają postrzeganie rzeczywistości prowadząc do patologicznego funkcjonowania organizmu. Kiedy umieścimy je w polu świadomości staną się świadomymi wyborami. Pojawia się wtedy możliwość pełnego doświadczania i wyrażania uczuć jakie się pod nimi skrywały. Uczucia te z kolei znajdują ujście w postaci przystosowawczych działań i korektywnych doświadczeń.

W trakcie terapii indywidualnej czy terapii par, pacjent dodatkowo wnika w swój wewnętrzny świat i rozpoznaje nieświadome czynniki i zjawiska mające wpływ na jego życie, w tym sposób budowania relacji w związkach. Mogą to być nieświadome emocje, motywy, przekonania, pragnienia czy potrzeby, które determinują aktualne funkcjonowanie. Prawdziwe ich rozpoznanie i wyrażenie to droga psychoterapii.

Praca terapeutyczna pozwala też uwolnić się od złudzeń i nagromadzonych iluzji jakie ta nieświadoma część wytwarza, a które są przyczyną doświadczanego cierpienia i problemów. Poszerzona świadomość pomaga w racjonalnym samopoznawaniu i podejmowaniu opartych o nie decyzji życiowych.

Dlatego też życie bez iluzji pozwala przeżywać świat i relacje z ludźmi bardziej świadomie i prawdziwie, w pełni czerpiąc radość i satysfakcję z życia.

Jak wygląda psychoterapia?

sesja

Decyzja o podjęciu psychoterapii

Podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii niejednokrotnie towarzyszy lęk, którego źródłem jest brak wiedzy na temat tego czym jest psychoterapia, jak przebiegają sesje terapeutyczne, jak wyglądają relacje pomiędzy klientem a psychoterapeutą?  Pojawiają się naturalne wątpliwości - czy jestem na nią gotowy? I pytania bardziej prozaiczne, choć nie mniej ważne: jak znaleźć odpowiedniego dla mnie psychoterapeutę? jak nawiązać z nim pierwszy kontakt?

W niniejszym artykule skupię się na pytaniach dotyczących sesji terapeutycznych, świadomie pomijając kwestię kryteriów wyboru osoby psychoterapeuty – to bowiem temat wymagający odrębnego opracowania.

Umówienie spotkania z psychoterapeutą

Umówienia pierwszego spotkania wymaga Twojej inicjatywy. Wystarczy jeden telefon, kilka zdań wysłanych mailem lub poprzez formularz kontaktowy. Wspólnie z terapeutą ustalisz w ten sposób odpowiedni dzień i godzinę, a w przypadku Gabinetu Psychoterapii Bez Iluzji także miejsce pierwszej konsultacji.

Konsultacje – początek psychoterapii

Pierwsze 1-3 spotkania zwane konsultacjami mają na celu rozpoznanie najistotniejszych  problemów i trudności, z którymi Ty jako klient chciałbyś pracować w trakcie procesu terapeutycznego. Jest to również czas na zdefiniowanie Twoich realistycznych celów terapeutycznych i rozwojowych. Konsultacje to też czas nawiązania relacji, budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. To wtedy zostaje podjęta decyzja o dalszej współpracy między klientem i terapeutą. Ustalane są też ramy terapeutyczne tj. terminy i częstotliwość spotkań. To początek terapii.

Konsultacje trwają 50 min i odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie.

Sesje terapeutyczne

Po etapie konsultacji czas ma regularne sesje terapeutyczne. W ich trakcie wspólnie z terapeutą:

  • pracujesz nad swoimi problemami oraz rozpoznajesz czynniki mające na te problemy decydujący wpływ,
  • poznajesz swoje rzeczywiste potrzeby i pragnienia, które mają wpływ na dalszy Twój rozwój i kierunek zmian,
  • poszerzasz samoświadomość poprzez:

-  wnikliwą obserwację siebie

-  wgląd intelektualny - zrozumienie swoich osobistych doświadczeń z przeszłości i teraźniejszości, realistyczną ocenę motywów działań i wyborów

-  wgląd emocjonalny – rozpoznanie, sprecyzowanie i zrozumienie uczuć (dlaczego czujesz, to co czujesz?) jako droga do zrozumienia i opanowania problemu

-  obserwację i omawianie zmian, jakie zauważasz w sobie, relacjach z innymi ludźmi oraz otaczającym Cię świecie

Sesje terapeutyczne trwają 50 min i odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie.

Czy mówić o wszystkim, co boli?

Lęk przed otwartym mówieniem o sobie, swoich emocjach i przeżyciach bywa trudny i jest to w pełni naturalna obawa. W Gabinecie Psychoterapii Bez Iluzji, w zgodzie z zasadami etycznymi psychoterapeuty, możesz liczyć na pełną dyskrecję i pewność, że treść tego o czym rozmawiamy, nie zostanie nikomu ujawniona.

W swojej pracy terapeutycznej zachęcam klienta do otwartości tj.:

  • swobodnej i szczerej wypowiedzi siebie (uczuć, myśli, doznań),
  • spontanicznego wyrażania emocji,
  • wypowiadania tego, co właśnie przyszło na myśl,
  • wyrażania prawdziwych myśli i uczuć jakie pojawiają się w relacji terapeutycznej,
  • dzielenia się refleksjami i własnym zdaniem.

W trakcie sesji terapeutycznych bądź po sesji mogą również wystąpić różne emocje związane z procesem zmian, a nawet poczucie braku pozytywnych efektów. Towarzyszyć mogą temu uczucia niepokoju, smutku czy bezradności. To naturalny proces. Ważne byś dzielił się wtedy z psychoterapeutą swoimi przeżyciami, by mogły zostać rozpoznane, omówione, właściwie zrozumiane i zintegrowane.

Zakończenie terapii

Zakończenie psychoterapii jest to bardzo istotna i często lekceważona część terapii.

Czy twój proces terapeutyczny dobiegł końca, czy może kończysz przedwcześnie, czy przerywasz terapię, czy osiągnąłeś swoje cele lub może cele zostały przedefiniowane w trakcie procesu ? Z jakimi uczuciami kończysz ?

Na te i wiele innych pytań związanych z zakończeniem procesu terapeutycznego warto sobie odpowiedzieć kończąc terapię razem z psychoterapeutą. Stawienie czoła zakończeniu terapii jest ważnym doświadczeniem.

Zakończenie jest integralną częścią pracy terapeutycznej i powinno być obustronnie zaplanowane, doświadczone i przeanalizowane z terapeutą. Warto przeznaczyć na nie odpowiednią ilość sesji aby domknąć proces terapeutyczny. Zakończenie może być ważną siłą w procesie zmiany i kolejnym etapem w rozwoju jednostki. Jest również momentem na podsumowanie własnych postępów w terapii. Po zakończeniu terapii będziesz potrafił konstruktywnie wykorzystać własne zasoby psychoterapeutyczne w dalszym rozwoju i dokonywaniu zmian w życiu.

Gabinet Psychoterapii

Psychoterapia Bez Iluzji - Gabinet Warszawa

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie: psychoterapia indywidualna, terapia par oraz rozwój osobisty dla osób dorosłych. Nasz Gabinet Psychoterapii w Warszawie to miejsce, w którym uzyskasz pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności i kryzysów życiowych. To tu w bezpiecznej atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia na drodze odkrywania i poznawania siebie odzyskasz siły i wiarę w siebie by poradzić sobie z problemami.

Stosowane przez nas indywidualne podejście terapeutyczne umożliwi Ci integrację wewnętrznych procesów zachodzących w Tobie, co z kolei wpłynie na poczucie równowagi i harmonii będących podstawą jakości życia.

Głębokie poznanie siebie da Ci możliwość dokonywania zmian w zgodzie ze sobą, w poczuciu dojrzałości i odpowiedzialności za swoje życie.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to proces, który prowadzi do zmian w życiu w kierunku poprawy zdrowia i satysfakcji z życia. To wnikliwa i głęboka praca, w której bacznie przyglądasz się sobie, swojemu życiu, relacjom z ludźmi i doświadczanym problemom pod okiem terapeuty. Dzięki dialogowi jaki odbywa się między klientem, a terapeutą poszerzasz swoją świadomość prawdziwie rozpoznając własne potrzeby, wzorce działania, przekonania i towarzyszące temu przeżycia emocjonalne. Dokonując wglądu emocjonalnego i intelektualnego, z szerszej perspektywy widzisz i doświadczasz siebie dzięki czemu zmiana staje się możliwa.

Psychoterapia umożliwia Ci integrację wewnętrznych procesów zachodzących w Tobie, co wpływa na poczucie równowagi i harmonii będących podstawą jakości życia.

Formy psychoterapii świadczone w Gabinecie Bez Iluzji w Warszawie:

Konsultacja psychoterapeutyczna to od jednego do trzech spotkań mających na celu sprecyzowanie istoty problemu. Tutaj możesz porozmawiać o doświadczanych trudnościach, uzyskać wsparcie oraz zastanowić się nad potrzebą podjęcia terapii. Jeśli poczujesz gotowość, konsultacja może być początkiem procesu terapeutycznego.

Psychoterapia krótkoterminowa - nastawiona na poszukiwanie rozwiązania konkretnego problemu. Jest również odpowiedzią na nagłą potrzebę wsparcia w trudnej sytuacji lub kryzysie. Trwa do 6 miesięcy, może być początkiem dłuższej pracy terapeutycznej.

Psychoterapia długoterminowa - długotrwała praca nad dominującym problemie życiowym lub zdrowotnym. Obejmuje pracę nad nieświadomym obszarem psychiki jak również pracę nad emocjami i ich znaczeniem. Może trwać kilku lat.

Terapia par (małżeńska) - pozwala przezwyciężyć konflikty i kryzysy poprzez przepracowanie emocjonalnych związków z rodziną pochodzenia. Pomaga w zrozumieniu uczuć, potrzeb i myśli stanowiących podłoże trudności w relacji. Partnerzy uczą się wyrażać swoje emocje i potrzeby co prowadzi do poprawy komunikacji w związku i umacnia związek.

Psychoterapia indywidualna to forma pracy terapeutycznej oparta na indywidulanej relacji pacjenta z psychoterapeutą. Polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.